ALLCORA, s.r.o.

Provozování železničních drah - vleček

Vlastníte železniční dráhu - vlečku? Měli by jste vědět! (*)

Každý vlastník železniční dráhy – vlečky je povinen ze zákona zajistit její provozování dle § 20 – 22 zákona o dráhách 266/1994 Sb.

 • Zajistit úřední povolení vlečky

 • Zajistit stavebně technický dozor

 • Zajistit smlouvu o styku drah

 • Zajistit smlouvu s dopravci

(*) Drážní úřad provádí namátkové kontroly vlastníků vleček a zjišťuje, zda nedochází k porušování právních předpisů. Z toho důvodu důrazně upozorňujeme na zajištění provozovatele a plnění příslušných povinností, protože Drážní úřad může udělit sankci až do výše 10 000 000 Kč.

Tyto úkony zajistíme za Vás!

 • Zajistíme provozování železniční dráhy – vlečky

 • Zajistíme úřední povolení vlečky

 • Zajistíme stavebně technický dohled včetně záznamu

 • Zajistíme smlouvu o styku drah

 • Zajistíme smlouvu s dopravci

 • Zajistíme Vnitřní předpis pro provozování dráhy včetně aktualizací

 • Zajistíme zastupování před Drážním úřadem a státním dozorem ve věcech železničních vleček

Smluvní vztahy

Držení úředního povolení

 • Převzetí plné odpovědnosti za provozování vlečky, převedením Úředního povolení na naši společnost.

Stavebně technický dohled

 • Stavebně technický dohled na základě na základě smlouvy (vlastník je nadále držitelem úředního povolení)